برچسب: Post post type in wordpress


  طراحی سایت با وردپرس قسمت هفدهم

در طراحی سایت با وردپرس قسمت هفدهم به بخش فایل های قالب و قالب های نوشته می پردازیم: ما فایل های قالب را قبلاً مورد بررسی قرار دادیم. بعد از آن در مورد اهداف فایل های قالب که از طریق post type اهداف بیشتری از این فایل ها را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می […]

ادامه مطلب ...