وبسایت شهرک ویلایی اسپیروDescription:

وبسایت شهرک ویلایی اسپیرو

شهرک ویلایی اسپیرو متعلق به گروه R&D با مشارکت شهرداری ارومیه در حال ساخت می باشد .