وبسایت سین اپسDescription:

وبسایت سین اپس

یکی از سایت طراحی و اجرای اپلیکیشن های اندروید می باشد که

از نظر ساختار سئو و سرعت قالب مشکل داشت

تیم دیزاین کده با درایت و مطالعه و به کارگیری سریعترین روش ها توانست

نقصان وبسایت سین اپس را تا حد قابل قبولی را برطرف نماید .