وبسایت آویدمندDescription:

وبسایت آویدمند

این وبسایت متعلق به انتشارات آویدمند می باشد که در حوزه نشر کتاب های دانشگاهی

و روانشناسی تا کنون فعالیت گسترده ای داشته است .