150 کلید ترکیبی در ویندوز 10


کلیدهای ترکیبیویندوز 

150 کلید ترکیبی در ویندوز 10

اگر می خواهید سریع تر کار کنید با 150 کلید ترکیبی در ویندوز 10 آشنا شوید :

اصولا سیستم عامل ها برای راحتی و تسریع کارهای کاربران خود کلیدهایی را به طور ترکیبی برای اعمال خاص و پرکاربرد تعبیه می کنند که نتیجه این مهم جلوگیری از اتلاف وقت و همچنین تسریع دو یا سه برابری سرعت کارهای کاربران می باشد، معمولاً ویندوز هم جزو سیستم عامل های پرطرفدار در بین کاربران بوده و از این امر مبرا نیست. با یاد گرفتن کلیدهای ترکیبی زیر شما یک فرد حرفه ای تر و با دقت تر در امور کار با ویندوز خواهید بود؛ درست است که این کلیدها برای ویندوز 10 نوشته شده ولی بسیاری از آن ها در ویندوزهای ماقبل ویندوز 10 نیز قابل اجرا می باشد.

کلید های ترکیبی عمومی

Ctrl + X بریدن متن یا فایل انتخاب شده

Ctrl + C یا Ctrl + Insert کپی متن یا فایل انتخاب شده

Ctrl + V یا Ctrl + Shift جایگذاری متن یا فایل انتخاب شده

Ctrl + Z برگرداندن آخرین انتخاب یا فایل حذف شده

Alt + F4 بستن یا خروج از برنامه فعال

F2 نام گذاری مجدد فایل انتخاب شده

F6 حرکت بین برنامه های باز ؛ همچنین انتخاب آدرس بار در مرورگر

F10 فعال سازی منوبار در برنامه فعال

Alt + F8 نمایش رمز عبور شما در صفحه ورود

Alt + Es cape انتخاب برنامه های باز و حرکت بین آن ها

Alt + (_Underline)  انجام عمل روی کلمات زیر خط دار

Alt + Enter نمایش جزییات فایل انتخاب شده

Alt + Spacebar نمایش منوی سریع برای پنجره های فعال

Alt + مکان نمای چپ : حرکت به عقب

Alt + مکان نمای راست : حرکت به جلو

Alt + Page Up اسکرول به بالای صفحه

Alt + Page Down اسکرول به پایین صفحه

Ctrl + F4 بستن تب فعال یا سند

Ctrl + A انتخاب همه فایل ها یا محتوای داخل یک پنجره

Ctrl + D یا Delete حذف فایل ها و انتقال به زباله دان

Ctrl + R یا F5 تازه سازی صفحه

Ctrl + Y برگرداندن آخرین کار

Ctrl + کلید راست مکان نما : حرکت مکان نما به ابتدای کلمه بعدی

Ctrl + کلید چپ مکان نما : حرکت مکان نما به ابتدای کلمه قبلی

Ctrl + کلید پایین مکان نما : حرکت مکان نما به ابتدای پاراگراف بعدی

Ctrl + کلید بالای مکان نما : حرکت مکان نما به ابتدای پاراگراف قبلی

Ctrl + Alt + Shift + یکی از کلیدهای مکان نما : حرکت یک گروه یا یک کاشی از انتخاب شده ها

Ctrl + کلیدهای مکان نما + Spacebar : انتخاب چندگانه گزینه ها

Ctrl + Shift + یکی از کلیدهای مکان نما : انتخاب یک بلوک از متن

Ctrl + Shift + Escape : باز کردن Task Manager

Ctrl + Shift : سوئیچ بین صفحه کلیدهای در دسترس

Ctrl + Spacebar : روشن / خاموش نمودن ویرایشگر چینی

Shift + F10 : نمایش منو آیتم انتخاب شده

Shift + کلیدهای مکان نما : انتخاب متن در سندها یا انتخاب چندگانه در پنجره ها

Shift + Delete : حذف آیتم ها بدون انتقال آن ها به زباله دان ( غیر قابل بازگشت )

کلید راست مکان نما : باز کردن منو به سمت راست یا باز کردن یک زیر منوی فرعی

کلید چپ مکان نما : باز کردن منو به سمت چپ یا باز کردن یک زیر منوی فرعی

Escape : ایست یا ترک کردن پنجره فعلی

کلیدهای ترکیبی جستجوگر فایل

Alt + D یا F4 : انتخاب نوار آدرس

Ctrl + E یا Ctrl + F یا F3 : انتخاب جعبه جستجو

Ctrl + N : باز کردن پنجره جدید

Ctrl + W : بستن پنجره فعلی

Ctrl + اسکرول با موس : تغییر اندازه و ظاهر آیکون ها

Ctrl + Shift + E : مشاهده تمام زیر پوشه ها در پوشه فعلی

Ctrl + Shift + N : ایجاد پوشه جدید

Num Luck + * : نمایش تمام زیر پوشه ها از پوشه انتخاب شده

Num Luck + ‘+’ : نمایش محتوای پوشه انتخاب شده

Num luck + – : بستن پوشه انتخاب شده

Alt + P : نمایش پنجره پیش نمایش

Alt + Enter : نمایش جزییات فایل انتخاب شده

Alt + مکان نمای راست : رفتن به پوشه بعدی

Alt + مکان نمای بالا : رفتن به پوشه وارث یا پدر

Alt + کیلد چپ مکان نما یا Backspace : رفتن به پوشه قبلی

کلید راست مکان نما : گسترش پوشه انتخاب شده یا زیر پوشه ها ( اگر آن ها با Num luck + – بسته شده باشند )

کلید چپ مکان نما : برعکس کلید راست مکان نما عمل می کند

End : اسکرول به پایین پنجره جاری

Home : اسکرول به بالای پنجره جاری

F11 : بزرگ یا کوچک کردن پنجره جاری

کلید ویندوز در کلیدهای ترکیبی

Win یا Ctrl + Escape : باز و بسته کردن منوی استارت

Win + A : باز کردن Action Center

Win + B : دقت نمودن در محل نوتیفیکیشن ها

Win + Shift + C : باز نمودن Cortana درحالت گوش دادن

Win + D : نمایش یا مخفی نمودن یک میزکار

Win + Alt + D : نمایش یا مخفی نمودن تقویم

Win + E : باز نمودن جستجوگر فایل

Win + F : باز کردن Feedback Hub

Win + G : باز کردن نوار بازی هنگام بازی

Win + H : باز کردن Share Charm

Win + I:باز کردن تنظیمات ویندوز

Win + J : تنظیم فوکوس ویندوز در صورت موجود بودن

Win + K : باز کردن سریع دستگاه های متصل

Win + L : قفل رایانه یا تغییر حساب کاربری

Win + M : مینی مایز کردن تمام پنجره ها

Win + O : قفل جهت گیری دستگاه

Win + P : انتخاب یک حالت نمایش

Win + R : اجرای پنجره Run

Win + S : باز کردن جستجو Cortana

Win + T : حرکت بین برنامه های Task bar

Win + U : باز کردن سهولت مرکز دسترسی

Win + V : حرکت بین نوتیفیکیشن ها

Win + Shift + V : حرکت بین نوتیفیکیشن های فعال به صورت برعکس

Win + X : باز کردن منوی سریع در Taskbar

Win + Z : نمایش دستورات در حال حاضر یک برنامه

Win + , : گذرا نگاه کردن یک میز کار

Win + Pause : نمایش جزییات سیستم در جعبه گفتگو

Win + Ctrl + F : نمایش رایانه شما در شبکه

Win + Shift + M : برگرداندن تمام پنجره های مینی مایز شده

Win + یک عدد : نمایش یا اجرای یک برنامه پین شده به تسک بار با توجه به عدد آن

Win + Shift + عدد : شروع یک برنامه پین شده به Task Bar با توجه به عدد

Win + Ctrl + عدد : حرکت بین آخرین برنامه های فعال پین شده به Task Bar

Win + Alt + عدد : نمایش لیست پرش در تسک بار با توجه به عدد

Win + Ctrl + Shift + عدد : اجرای یک نمونه جدید از برنامه به صورت مدیر با توجه به عدد انتخاب شده

Win + کلید بالای مکان نما : بزرگ کردن پنجره فعال

Win + کلید پایین مکان نما : کوچک کردن پنجره فعال

Win + کلید چپ مکان نما : بزرگ کردن یا انتقال پنجره فعال به سمت چپ

Win + کلید راست مکان نما : بزرگ کردن یا انتقال پنجره فعال به سمت راست

Win + Home : کوچک کردن یا بازگرداندن تمام پنجره ها به جز پنجره فعال

Win + Shift + کلید بالای مکان نما : کشش پنجره فعال به صورت عمودی بر روی صفحه نمایش در حالی که عرض آن حفظ شود

Win + Shift + کلید پایین مکان نما : کوچک کردن و یا بازگرداندن پنجره فعال را به صورت عمودی در حالی که عرض آن حفظ شود

Win + Shift + کلید چپ یا راست مکان نما : انتقال پنجره در حال حاضر از یک مانیتور به مانیتور بعدی ( اگر چند مانیتور متصل باشند )

Win + Spacebar : تغییر زبان کیبورد

Win + Ctrl + Spacebar : تغییر به انتخاب قبل / ورودی ها

Win + Enter : باز کردن Narrator

Win + / : باز کردن IME re-conversion

Win + ‘+’ : زوم کردن در Magnifier

Win + – : زوم آوت کردن در Magnifier

Win + Escape : خروج از Magnifier

کلید های ترکیبی CMD

Ctrl + C یا Ctrl + Insert : کپی متن انتخاب شده

Ctrl + V یا Shift + Insert : الصاق متن کپی شده

Ctrl + M : ورودی Mark Mode

Alt + کلید مکان نما : شروع انتخاب به صورت بلوک

کلیدهای مکان نما : حرکت مکان نما در مسیرهای مشخص شده

Page Up : حرکت مکان نما تا بالای یک صفحه

Page Down : حرکت مکان نما تا پایین یک صفحه

Ctrl + Home : حرکت مکان نما به آغاز بافر ( در صورت Mark Mode)

Ctrl + End : حرکت مکان نما به پایان بافر ( در صورت Mark Mode)

Ctrl + کلید بالای مکان نما : پیمایش به خط بالا تا آخرین تاریخ

Ctrl + کلید پایین مکان نما : پیمایش به خط پایین تا آخرین تاریخ

Ctrl + Home : حرکت دید دستور به بالای بافر (در ناوبری تاریخچه) و حذف همه کاراکتر به سمت چپ مکان نما

Ctrl + End : حرکت دید فرمان به خط فرمان (در ناوبری تاریخچه) و حذف همه کاراکتر به سمت راست مکان نما

کلیدهای ترکیبی جعبه گفتگو

F4 : نمایش آیتم ها در لیست فعال

Ctrl + Tab : حرکت رو به جلو بین تب ها

Ctrl + Shift + Tab : حرکت رو به عقب تب ها

Ctrl + یکی از اعداد : تغییر به NTH تب

Tab : حرکت به جلو از طریق گزینه ها

Shift + Tab : حرکت به عقب از طریق گزینه ها

Alt + _ : انجام دستور آندرلاین یا انتخاب گزینه

Spacebar : کلیک یا انتخاب دکمه فعال ، یا انتخاب یا پاک کردن چک باکس فعال

Backspace : رفتن به پوشه والد اگر آن برای باز شدن انتخاب شده باشد یا ذخیره به عنوان جعبه گفتگو

کلیدهای مکان نما ( جهت نما ) : انتخاب یا انتقال یک دکمه از لیست دکمه های فعال

کلیدهای ترکیبی Taskbar 

shift + کلیک روی دکمه تسک بار : باز کردن سریع یک نمونه از برنامه در حال اجرا

Ctrl + Shift + کلیک روی دکمه تسک بار : باز کردن یک برنامه به صورت مدیر سیستم

Shift + راست کلیک روی دکمه تسک بار : نشان دادن پنجره منوی سریع برای برنامه

Shift + راست کلیک یک دکمه نوار وظیفه گروه بندی می شوند : نمایش پنجره منو سریع برای گروه برنامه

Shift + راست کلیک کنید یک دکمه نوار وظیفه گروه بندی می شوند : گردش همزمان پنجره های باز از گروه برنامه

کلیدهای ترکیبی Multi – Tasking :

Alt + Tab : حرکت بین برنامه ها

Win + Tab : باز کردن Task View

Win + Ctrl + D : اضافه کردن میزکار مجازی

Win + Ctrl + کلید چپ مکان نما : حرکت بین میز کار مجازی به سمت چپ

Win + Ctrl + کلید راست مکان نما : حرکت بین میز کار مجازی به سمت راست

Win + Ctrl + F4 : بستن میز کار مجازی فعال یا جاری
مطالب مرتبط با این دسته بندی


متاسفانه مطلب مرتبطی با این پست وجود ندارد می توانید از منوهای بالا یا جست و جو و یا از آخرین مطالب بازدید فرمایید .