کمی انسانیت

بیمارستان امید استان آذربایجان غربی

بیمارستان امید استان آذربایجان غربی

 • آدرس: آذربایجان غربی ارومیه خیابان فرهنگیان جنب خیابان امید

 • شماره تماس: 04433850004
 • شماره حساب: 1111 بانک تجارت
 • شماره کارت: ---
 • آدرس سایت: http://omidcharity.com
کانون هموفیلی استان آذربایجان غربی

کانون هموفیلی استان آذربایجان غربی

 • آدرس: آذربایجان غربی ارومیه خیابان طرزی ساختمان معرفت طبقه 1 واحد 3

 • شماره تماس: 0442254044
 • شماره حساب: 0106448589008 سیبا بانک ملی
 • شماره کارت: ---
 • آدرس سایت:
انجمن اتیسم آذربایجان غربی

انجمن اتیسم آذربایجان غربی

 • آدرس: ارومیه - خیابان امام - خیابان طرزی - ساختمان معرفت طبقه 3 - واحد 10

 • شماره تماس: 04432258038
 • شماره حساب: 0108853412004 صادرات
 • شماره کارت: 6037691990127276
 • آدرس سایت: