طراحی سایت با وردپرس قسمت سیزدهم


طراحی سایت با وردپرسوردپرس 

طراحی سایت با وردپرس قسمت سیزدهم

در طراحی سایت با وردپرس قسمت سیزدهم به ارتباط فایل های قالب و دایرکتوری ها می پردازیم:

#پیوند به هسته فایل های پوسته

همانطور که آموختید، پوسته های وردپرس از تعداد مختلفی فایل های قالب ساخته می شود. به طور معمول حداقل دارای یک sidebar.php، header.php و footer.php خواهد بود. این ها را تگ های قالب می نامیم، برای مثال:

شما می توانید نسخه های سفارشی از این فایل ها ایجاد و آن ها را توسط نام فایل نامگذاری کنید: sidebar-{your_custom_template}.php، header-{your_custom_template}.php و footer-{your_custom_template}.php. بعد از آن شما می توانید از تگ های قالب با نام قالب های سفارشی تنها به عنوان یک پارامتر استفاده کنید، مشابه این:

وردپرس صفحات را توسط نصب فایل های مختلف می سازد. گذشته از استاندارد فایل های سربرگ، پابرگ و ستون کناری، شما می توانید فایل های سفارشی قالب بسازید و با استفاده از ()get_template_part آن را هر جای صفحه فراخوانی کنید. برای ایجاد یک فایل قالب سفارشی در پوسته به آن یک اسم مناسب داده و از همان سیستم قالب سفارشی به عنوان فایل های سربرگ، ستون کناری و پابرگ استفاده کنید:

 

برای مثال، اگر شما می خواهید یک قالب سفارشی برای دسترسی به محتوای پست  ایجاد کنید، باید فایل قالب ساخته و آن را content.php بنامید و پس از آن طرح محتوای خاص برای توسعه محتوای محصول با نام content-product.php بیافزایید. شما پس از آن باید فایل قالب را در پوسته خود بارگزاری نمایید، شبیه این:
اگر شما می خواهید تشکیلات بیشتری به قالب خود بیافزایید، شما می توانید آن را در محل دایرکتوری شخصی داخل دایرکتوری قالب قرار دهید. برای مثال، فرض کنید شما یک جفت قالب content بیشتر برای profiles و locations افزوده اید، و گروه آن ها را در دایرکتوری شخصی خود content-templates نامیده اید.
سلسله مراتب قالب شما که my-theme نامیده می شود ممکن است شبیه زیر باشد. style.css و page.php برای زمینه الحاق شده اند.
 • themes
 • my-theme
 • content-templates
 • content-location.php
 • content-product.php
 • content-profile.php
 • style.css

برای الحاق قالب های content تان، نام دایرکتوری ها را به آرگومان های slug مشابه زیر prepend کنید:

#پیوند به دایرکتوری های قالب

برای پیوند به دایرکتوری های قالب، شما می توانید از تابع زیر استفاده کنید:

 • ()get_theme_file_uri

اگر شما از قالب فرزند استفاده نمی کنید، این تابع آدرس کامل پوشه اصلی قالب تان را بازگشت خواهد داد. شما می توانید از این به عنوان مرجعی برای زیر پوشه ها و فایل مشابه زیر استفاده کنید:

اگر شما از قالب فرزند استفاده می کنید این تابع آدرس فایل داخل پوسته فررند را بازگشت خواهد داد اگر آن موجود باشد. اگر فایل داخل پوسته فرزند پیدا نشود، این تابع آدرس فایل در پوسته مادر را بازگشت خواهد داد. به خاطر سپردن این اهمیت خاصی دارد برای زمانی که توزیع های یک قالب یا هر مورد دیگر در جایی از یک پوسته فرزند ممکن است فعال یا غیر فعال شوند.

برای دسترسی به مسیر یک فایل در دایرکتوری پوسته تان، شما می توانید از تابع زیر استفاده کنید:

 • ()get_theme_file_path

مشابه ()get_theme_file_uri، این نیز به مسیر فایل در پوسته فرزند دسترسی خواهد داد اگر آن وجود داشته باشد. اگر فایل در پوسته فرزند پیدا نشود، تابع به فایل داخل پوسته مادر دسترسی خواهد داد.

در یک پوسته فرزند، شما می توانید با استفاده از توابع زیر به یک فایل یا مسیر در پوسته مادر پیوند دهید:

 • ()get_parent_theme_file_uri
 • ()get_parent_theme_file_path

همانند ()get_theme_file_uri شما می توانید به زیر پوشه ها و فایل ها مشابه این مراجعه کنید:

مراقب باشید زمانی که به فایل هایی که ممکن است وجود نداشته باشند ارجاع می دهید، این توابع آدرس یا مسیر فایل ها را چه موجود باشند و چه وجود نداشته باشند بازمی گردانند. اگر فایل از دست رفته باشد، این توابع یک پیوند شکسته باز می گردانند.
توابع get_theme_file_path ،get_theme_file_uri، get_parent_theme_file_uri، get_parent_theme_file_path در وردپرس 4.7 معرفی شدند.
برای ورژن های قبلی وردپرس از توابع get_template_directory_uri, get_template_directory, get_stylesheet_directory_uri, get_stylesheet_directory استفاده کنید.
توجه داشته باشید که توابع جدید به هر صورتی در توابع قدیمی به عنوان بخشی از فرآیند پردازش و انتقال احساسی که استفاده از توابع جدید امکان پذیر می باشد، اجرا می شوند.

#پیوند پویا به قالب ها

بدون در نظر گرفتن تنظیمات permalink شما، شما می توانید به طور پویا به یک پست یا برگه توسط شناسه منحصر به فرد آن پیوند دهید ( در رابط کاربری مدیریت در چند برگه مشاهده می شود ) با:

این یک روش آسان برای ایجاد برگه ها منو می باشد که شما می توانید بعداً slug های برگه را بدون شکستن پیوندها تغییر دهید، به عنوان شناسه ثابت خواهند ماند. با این حال، این ممکن است پرس و جوهای پایگاه داده (database queries) را افزایش دهد.

در ادامه الحاق CSS و JavaScript را فرا می گیریم همچنین می توانید در مطلب قبل توابع پوسته وردپرس را بخوانید.
مطالب مرتبط با این دسته بندی