طراحی سایت با وردپرس قسمت دهم


طراحی سایت با وردپرسوردپرس 

طراحی سایت با وردپرس قسمت دهم

در طراحی سایت با وردپرس قسمت دهم به تگ های قالب می پردازیم:

تگ های قالب با پوسته به منظور فراخوانی محتوا از پایگاه داده استفاده می شوند. محتوا می توانید هر چیزی اعم از یک عنوان بلاگ تا یک مکمل ستون کناری باشد. تگ های قالب متدی ارجح جهت کشیدن مطالب به پوسته شما می باشند، زیرا:

  • آن ها می توانند محتوای پویا را چاپ کنند؛
  • آن ها می توانند در فایل های چندگانه قالب مورد استفاده واقع شوند؛ و
  • آن ها قالب را به اجزای کوچکتر جهت تفهیم بهتر آن تبدیل می کنند.

#یک تگ قالب چیست؟

یک تگ قالب قطعه ای ساده از کد می باشد که می گوید وردپرس چیزی از پایگاه داده را فراخوانی کند. آن به 3 جز شکسته می شود:

  • یک تگ کد php
  • یک تابع وردپرس
  • پارامترهای اختیاری

شما می توانید برای فراخوانی یکی دیگر از فایل های قالب از تگ قالب استفاده کنید یا برای واکشی برخی اطلاعات از پایگاه داده از آن استفاده کنید.

برای مثال، تگ قالب ()get_header به وردپرس می گوید به فایل header.php برو و آن را به قالب فعلی الحاق کن. به طور مشابه ()get_footer به وردپرس می گوید فایل footer.php را به قالب فعلی الحاق کن.

همچنین انواع دیگری از تگ های قالب وجود دارد:

  • ()the_title به وردپرس می گوید عنوان برگه یا پست را از دیتابیس فراخوانی و به صفحه الحاق کن.
  • ( 'bloginfo( 'name - به وردپرس می گوید که عنوان وبلاگ را از دیتابیس واکشی کن و به صفحه فایل قالب الحاق کن.

اگر شما به آخرین مثال نگاه کنید، شما همچنین خواهید دید که یک پارامتر بین پرانتز وجود دارد. پارامترها به شما اجازه انجام دو کار را می دهند:

  1. درخواست برای تکه های خاص از اطلاعات و
  2. فرمت اطلاعات در یک روش خاص.

پارامترها به طور گسترده تحت پوشش هستند، اما آن ها وقتی مفید واقع می شوند که شما بتوانید دستورالعمل خاص وردپرس برای این که چگونه می خواهید داده ها ارایه شوند، ارسال کنید.

#چرا از تگ های قالب استفاده می کنیم؟

با کپسوله سازی همه کد برای تکه ای خاص از محتوا، تگ های قالب الحاق تکه های کد از یک پوسته در یک فایل قالب را آسانتر می کنند و همچنین پوسته را حفظ می نمایند.

این به مراتب آسانتر برای ایجاد یک فایل header.php می باشد و دارای همه قالب های پوسته همانند single.php، front-page.php، page.php و … می باشد. به عنوان مرجع یک فایل قالب ()get_header  که با کپی و چسباندن در هر فایل قالب دیگر قابل استفاده است، می توان به آن استناد کرد. همچنین آن تعمیر و نگهداری را آسان تر می سازد. هر زمان که شما بخواهید فایل header.php را تغییر دهید، به طور اتوماتیک در دیگر فایل های پوسته شما تغییر خواهد کرد.

دلیل دیگر استفاده از تگ های قالب نمایش پویای داده ها می باشد. برای مثال: داده ها از پایگاه داده. در سربرگ، شما می توانید به طور دستی تگ title را اضافه کنید، مشابه:

با این حال، انجام این کار به معنی ویرایش دستی قالب هر زمان که شما می خواهید عنوان وب سایت خود را تغییر دهید می باشد. به جای آن، الحاق تگ (  ‘bloginfo( 'name   آن را آسان تر می کند، که به صورت خودکار عنوان سایت را از پایگاه داده واکشی می کند. اکنون، شما می توانید عنوان سایت خود را در وردپرس تغییر دهید، به جای اینکه از کدهای سخت در پوسته استفاده کنید.

#چگونه از تگ های قالب استفاده کنیم

استفاده از تگ های قالب بسیار آسان است. در هر فایل قالب شما می توانید به سادگی چاپ یک خط کد php برای فراخوانی تگ قالب، از تگ قالب استفاده کنید. به عنوان مثال ساده فایل header.php را به سادگی کد زیر چاپ کنید:

#پارامترها

برخی از تگ های قالب به شما اجازه انتقال پارمترها را می دهد. پارامترها تکه های اضافی از اطلاعات هستند که تعیین می کنند چه چیزی از پایگاه داده واکشی شود.

برای مثال، تگ ()bloginfo به شما اجازه می دهد تا شما پارامتری را که به وردپرس می گوید تکه خاصی از اطلاعات را می خواهید، دریافت کنید. برای چاپ اسم وبلاگ، شما فقط پارامتر ‘name’ را انتقال می دهید، همانند:

برای چاپ ورژن وردپرس که بلاگ روی آن اجرا می شود، شما باید پارامتر ‘version’ را منتقل کنید:

برای هر تگ قالب، پارامترها متفاوت هستند. یک لیست از پارامترها و آنچه می توانند برای یافتن تگ قالب خاص در سراسر صفحات انجام دهند را در مرجع کد بخوانید.

#استفاده از تگ های قالب با یک حلقه

بسیاری از تگ های قالب با حلقه های وردپرس کار می کنند. این بدان معنی است که آن ها شامل فایل های قالب از حلقه php که صفحات را برای کاربران تولید می کنند بر اساس دستوالعمل حلقه گنجانده شده است. برای درک بهتر کدها را ببینید.

حلقه های وردپرس با کدهای زیر شروع می شوند:

تگ های قالب که با حلقه کار می کنند باید در وسط قرار بگیرند قبل از بخش پایانی حلقه:

برخی از تگ های قالب که نیاز به قرارگیری داخل حلقه دارند عبارتند از:

دلیل اصلی این که چرا برخی از توابع در حلقه الزامی هستند این است که آن ها نیاز دارند به شی پست جهانی (global post object) تنظیم شوند.

اگر تگ قالبی که شما می خواهید استفاده کنید نیازی به حلقه ندارد:

سپس شما می توانید آن را در هر فایل قالبی که می خواهید قرار دهید، برای مثال، در ستون کناری، سربرگ یا پابرگ فایل های قالب.

اینها توابعی هستند که معمولا برای شی پست جهانی الزامی نمی باشند.

در ادامه حلقه در وردپرس را خواهید خواند همچنین می توانید در قسمت قبل سلسله مراتب ساختار قالب را بخوانید.
مطالب مرتبط با این دسته بندی