افزونه yoast seo قسمت سئو بخش alt تصاویر


مطالب تخصصیوردپرس 

افزونه yoast seo قسمت سئو بخش alt تصاویر

افزونه yoast seo قسمت سئو بخش alt تصاویر شامل کلمه کلیدی اصلی نمی باشد

گاهی از اوقات با خطای تصاویر موجود در این برگه خاصیت alt ندارند

یا alt تصاویر در این برگه شامل کلمه کلیدی اصلی نمی باشد مواجه می شوید

alt در تصاویر برگه یا تصویر شاخص همان متن جایگزین می باشد که

با دادن کلمه کلیدی اصلی به متن جایگزین این مشکل رفع می شود .

در ادامه مبحث کلمه کلیدی اصلی در پاراگراف استفاده نشده است را بخوانید .
مطالب مرتبط با این دسته بندی