افزونه yoast seo قسمت سئو بخش کلمه کلیدی کاربردی


مطالب تخصصی 

افزونه yoast seo قسمت سئو بخش کلمه کلیدی کاربردی

افزونه yoast seo قسمت سئو بخش کلمه کلیدی کاربردی

کلمه کلیدی کاربردی یکی از مهم ترین فاکتورهای این افزونه می باشد

این کلمه هم باید در عنوان سئو, هم در توضیحات متا و هم در متا ؛

همچنین در پاراگراف باید تکرار شود تا سئوی شما را سبز نشان دهد

اکثر کاربران وب به اشتباه در کلمه کلیدی کاربردی، کلمات کلیدی متا را وارد می نمایند

حتما به این گزینه ها دقت فرمایید تا وقت شما بیهوده تلف نگردد .

در ادامه مبحث کلمات کلیدی متا را بخوانید .
مطالب مرتبط با این دسته بندی