افزونه yoast seo قسمت سئو بخش عنوان در سئو


مطالب تخصصیوردپرس 

افزونه yoast seo قسمت سئو بخش عنوان در سئو

افزونه yoast seo قسمت سئو بخش عنوان در سئو

یکی دیگر از خطاهایی که با آن مواجه می شوید احتمالا

خطای “کلمه کلیدی اصلی در عنوان سئو ظاهر نمی شود.” می باشد این خطا چند دلیل می تواند داشته باشد .

دلیل اول این که در قبل یا بعد از کلمه کلیدی کاربردی فاصله یا علایم نگارشی وجود داشته باشد و در عنوان نیامده باشد .

دلیل دوم در قبل یا بعد از عنوان فاصله یا علایم نگارشی وجود داشته باشد و در کلمه کلیدی کاربردی نیامده باشد .

دلیل سوم در عنوان یا کلمه کلیدی کاربردی کلمه ای اضافه یا حذف شده باشد .

دلیل چهارم کلمه ای در عنوان یا کلمه کلیدی کاربردی پس و پیش باشد .

لطفا توجه فرمایید که کلمه ی کلیدی کاربردی عینا در

عنوان، پیوند یکتا ، توضیحات متا و متن جایگزین تصاویر استفاده شده آمده باشد تا در سئو به مشکل برنخورید .

در ادامه مبحث نکته پایانی از افزونه yoast seo را می خوانید .
مطالب مرتبط با این دسته بندی