افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش متن کم است


مطالب تخصصیوردپرس 

افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش متن کم است

آموزش افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش متن کم است یا شما متن بسیار کمی دارد .

گاها در این افزونه در تب خوانایی با مشکل ” شما متن بسیار کمی دارید، لطفا محتویاتی به آن اضافه کنید ، تا بتوان تحلیل خوبی انجام داد . “

مواجه می شوید در این صورت متن شما کمتر از 100 واژه می باشد که

پیشنهاد می شود متن خود را اضافه نمایید تا این مشکل را نیز به آسانی از پیش رو بردارید .

شما می توانید با افزودن جملات یا پاراگراف هایی مرتبط با متن این کار را انجام دهید.

در ادامه مبحث پارگراف طولانی بیش از 150 کلمه را می خوانید .
مطالب مرتبط با این دسته بندی