افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش درصد جمله بیش از 20 کلمه


مطالب تخصصیوردپرس 

افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش درصد جمله بیش از 20 کلمه

افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش درصد جمله بیش از 20 کلمه

بعضی اوقات در این افزونه با جمله “30% یا بیشتر از جمله حاوی بیش از 20 کلمات است.

که بیش از حداکثر پیشنهادی 25% می باشد. جملات را کوتاه تر نمایید .” مواجه می شوید که باید جملات هر خط را در 20 کلمه تمام کنید تا این مشکل حل شود البته تا 25% از جملات را شما می توانید از این قانون تبعیت نکنید ولی در بیشتر از 25% باید حتما جملاتتان را بشکنید توجه داشته باشید قبلا پاراگراف هایتان را کوتاه نمایید . برای کوتاه کردن مطلب پاراگراف طولانی تر از 150 کلمه را بخوانید .

در ادامه مبحث مطلب 1 سرفصل بیشتر از 300 کلمه است را می خوانید .

 
مطالب مرتبط با این دسته بندی