استاندارد HTML در وردپرس


استانداردهای طراحی سایت با وردپرسوردپرس 

در استاندارد HTML در وردپرس به موارد زیر می پردازیم .

#اعتبارسنجی

تمام صفحات html باید توسط سایت W3C validator تایید شوند تا مشخص شود که نشانه گذاری به صورت صحیح انجام شده است. به خودی خود این کار نشانی از یک کد خوب نیست ، اما به اتوماسیون آزمایش توسط دستگاه ها کمک می کند. البته این کار هیچ گزینه ای برای جایگزین کردن با کد نویسی دستی نیست یعنی کدی تولید نمی کند ولی با استفاده از آن می توانید نگارش کدهای خود را تصحیح کنید . ( برای اعتبار سنج های دیگر به سایت مجموعه قوانین HTML Validation مراجعه کنید .

#عناصر خود بسته شدن

تمامی تگ ها باید به درستی بسته شوند . تگ ها برای ختم یک کار مانند دیگر عناصر بسته بندی حائز اهمیت است.تگ ها برای خود بسته شدن باید یک فاصله قبل از اسلش داشته باشند.

مثال صحیح بودن یک عنصر

مثال غلط بودن یک عنصر

برای مبحث مفصل در این مورد به وبسایت W3C مراجعه نمایید.

#تگ ها و ویژگی ها

تمام تگ ها و ویژگی ها باید با حروف کوچک انگلیسی نوشته شوند. علاوه بر این ، مقادیر برای تفسیر زبان ماشین باید کوچک شوند. برای درک انسان نیز باید گزینه و کد متناسبی انتخاب شود.

مثال برای ماشین

مثال برای انسان

#کوتیشن ها

با توجه به مشخصات W3C برای XHTML، تمام ویژگی ها باید دارای یک مقدار باشند، و باید از تک کوتیشن یا جفت کوتیشن استفاده کنند.در مثال های زیر نمونه هایی از استفاده صحیح و غلط از کوتیشن ها را مشاهده می کنید.

مثال استفاده صحیح از کوتیشن ها

مثال استفاده غلط از کوتیشن ها

در html هر چیزی مقدار نمی گیرد و ویژگی مقادیر همیشه نیازی به کوتیشن ندارد. در حالی که همه گزینه های معتبر html، عدم استفاده از کوتیشن می تواند منجر به آسیب پذیرهای امنیتی شود.

#فاصله گذاری یا دندانه گذاری مناسب بین کدها

#دندانه

در نوشتن کدهای html در php دندانه گذاری بین کدها نشان دهنده ساختار منطقی است. از کلید TAB به جای SPACE در این کار بهره ببرید این کار ساختار کد شما را زیباتر خواهد کرد.

برای مخلوط کردن کدهای html , php با هم دیگر از تو رفتگی استفاده می کنیم.

کدهای php  را مطابق با بسته شدن دندانه بسته می شوند در مثال زیر بهتر متوجه این موضوع می شوید .

طریقه صحیح نوشتن یک کد زیبا و خوانا

طریقه نادرست نوشتن یک کد

Credits#

برای کدهای html سازگار به سایت ( Fellowship Tech Code Standards (CC license. مراجعه نمایید.

در مطلب قبلی می توانید CSS استاندارد در وردپرس را مطالعه نمایید؛ همچنین می توانید در مطلب بعد استاندارد جاوا اسکریپت در وردپرس را نیز مطالعه نمایید.
مطالب مرتبط با این دسته بندی