آموزش کلیدهای ترکیبی در وردپرس


مطالب عمومیوردپرس 

آموزش کلیدهای ترکیبی در وردپرس

با توجه به افزایش روز افزون نیاز به سایت و استفاده اکثر طراحان وبسایت از سیستم مدیریت محتوای انعطاف پذیر وردپرس کلیدهای ترکیبی زیر باعث صرفه جویی در وقت شما خواهد شد .

آموزش کلیدهای ترکیبی در وردپرس

اگر می خواهید در وردپرس سریع کار کنید از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده نمایید .

متن معمولی (Shift+alt+7)

(h1 (Shift+alt+1

(h2 (Shift+alt+2

(h3 (Shift+alt+3

(h4 (Shift+alt+4

(h5 (Shift+alt+5

(h6 (Shift+alt+6

متن توپر (Ctrl+B)

متن کج ( Ctrl+I)

لیست نشانه دار یا دایره دار (Shift+Alt+U)

فهرست عددی (Shift+Alt+O)

نقل قول (Shift+Alt+Q)

دستور (Shift+Alt+X)

چپ چین کردن (Shift+Alt+L)

وسط چین (Shift+Alt+C)

راست چین (Shift+Alt+R)

تراز کردن (Shift+Alt+J)

گذاشتن لینک (Ctrl+K)

برداشتن پیوند (Shift+Alt+S)

واژه بیشتر (Shift+Alt+T)

تغییر نوار ابزار (Shift+Alt+Z)

خط خوردن متن (Shift+Alt+D)

(Undo (Ctrl+Z

(Redo (Ctrl+Y

گذاشتن یا ویرایش تصویر (Shift+Alt+M)

نوشتن یک متن در چند صفحه متفاوت (Shift+Alt+P)

(در این صورت بعد از هر پاراگرافی که می خواهید در صفحه اول نمایش داده شود این دستور را وارد می نمایید برای صفحات بعدی هم همین مرحله را تکرار می نمایید)

میانبرهای جدید صفحه کلید همیشه در (Shift+Alt+H)

حالت نوشتن بدون مزاحم (Shift+Alt+W)
مطالب مرتبط با این دسته بندی