دیزاین کده – طراحی و توسعه وب سایت

طراحی و بهینه سازی وب سایت شخصی، شرکتی، پزشکی، دندانپزشکی، طراحی سایت در ارومیه، طراحی سایت در تبریز، دیزاین کده

فرآیند کاری


  • نسخه نهایی و پشتیبانی
  • ارایه نسخه بتا و رفع اشکال
  • ارایه نسخه آلفا و رفع اشکال
  • حل مسئله و شروع کار
  • تحلیل نیازهای مشتری
  • ارتباط با مشتری

آخرین نوشته ها